Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 2014 – 2015

 
 
 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 2014 – 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ: ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 21-12-2014
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μαρωνείας.

ΤΡΙΤΗ: ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 23-12-2014
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς διά τήν μαθητιῶσαν νεολαῖαν. Ὥρα 07:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ: ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 24-12-2014
Ὁ Ὄρθρος, αἱ Μεγάλαι Βασιλικαί Ὧραι τῆς ἑορτῆς, ὁ Μέγας Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς. Ὥρα 05:00.
Ὁ Μεγάλος Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά χοροστατήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Τρύφωνος Κομοτηνῆς. Ὥρα 18:00.

ΠΕΜΠΤΗ: Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 25-12-2014
Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς. Ὥρα 05:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 26-12-2014
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σαππῶν. Ὥρα 07:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ 28-12-2014
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά τελέσει την πρωτοχριστιανική Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου στόν Ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς.

ΤΕΤΑΡΤΗ: ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 31-12-2014
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά χοροστατήσει στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Παγουρίων. Ὥρα 17:00.

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Τό ἀπόγευμα καί ὥρα 18:30 θά λάβει χώρα στό Μητροπολιτικό Μέγαρο ἡ κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, παρουσίᾳ τῶν Πολιτικῶν, Στρατιωτικῶν καί Δικαστικῶν Ἀρχῶν τῆς Πόλεως καί τοῦ Νομοῦ, καθώς καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΠΕΜΠΤΗ: Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς. Ὥρα 07:00.
Ἡ ἐπίσημος Δοξολογία τοῦ Νέου Ἔτους. Ὥρα 10:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ: ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ 4-1-2015
Ὁ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Ἁγίων Θεοδώρων. Ὥρα 07:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ: ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 5-1-2015
Ὁ Ὄρθρος, αἱ Μεγάλαι Βασιλικαί Ὧραι τῆς ἑορτῆς, ὁ Μέγας Ἑσπερινός, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ὁ Μέγας Ἁγιασμός.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς. Ὥρα 05:00.

ΤΡΙΤΗ: ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 6-1-2015
Ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί ὁ Μέγας Ἁγιασμός. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς. Ὥρα 07:00.
Τέλεση τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. Ὥρα 10:30.
Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή Δεξαμενή τῆς ΔΕΥΑΚ. Ὥρα 11:15
Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στό Λιμάνι τῆς Μαρώνειας. Ὥρα 12:00.
Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στό Λιμάνι τοῦ Φαναρίου. Ὥρα 13:00.
Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν Ποταμό Κομψάτο. Ὥρα 14:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ: ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 7-1-2015
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Πελαγίας. Ὥρα 07:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ: ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ 11-1-2015
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Σάλπης . Ὥρα 07:00.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ