ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ κ. ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΪΚ ΣΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

 
 
 

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 20ῆς Φεβρουαρίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐδέχθη εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐπικρατείας διά τόν Συντονισμόν τοῦ Κυβερνητικοῦ Ἔργου κ. Τέρενς Κουΐκ.
Ἀρχικῶς, ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τόν κ. Ὑφυπουργόν διά τήν ἀνάληψιν τῶν καθηκόντων του καί ἐν συνεχείᾳ ἀνέπτυξε μετ’ αὐτοῦ γόνιμον διάλογον ἐπισημάνας τά γνωστά στόν κ. Ὑφυπουργόν προβλήματα τῆς περιοχῆς καί τοῦ εὐχήθηκε δύναμιν εἰς τήν προαγωγήν τοῦ Κυβερνητικοῦ Ἔργου διά τήν ἀνάπτυξιν καί πρόοδον τῆς φιλτάτης Πατρίδος μας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως