Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Γ΄ ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τήν Παρασκευῆν, 13ην Μαρτίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἐχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθίαν τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ὡς ἀκολούθως:

–         Περί ὥραν 12ην μεσημβρινήν εἰς τήν 2αν Μοίραν Σταθμοῦ Ἐλέγχου καί Προειδοποιήσεως (ΜΣΕΠ) τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας εἰς τήν Μαρώνειαν, παρουσίᾳ τοῦ Διοικητοῦ, τῶν στελεχῶν καί τῶν Στρατευομένων, ὅπου εὐχήθηκε ἡ Παναγία νά προστατεύῃ καί νά ἐνισχύῃ τό ἐπιτελούμενο ἔργο.

–         Περί ὥραν 5ην ἀπογευματινήν εἰς τήν Μονάδα Φροντίδας Ἠλικιωμένων (Γηροκομεῖο) Κομοτηνῆς καί εὐχήθηκε καταλλήλως πρός τήν Διευθύντρια, τούς ἐργαζομένους καί τούς περιθαλπομένους.

–         Περί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ξυλαγανῆς, ὅπου ἀνεφέρθη εἰς τό πρόσωπον τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἐπεσήμανε δέ τό πλῆθος τῶν ἀρετῶν Της ὥστε νά γίνῃ δοχεῖον τῆς Θείας Χάριτος καί προσεκάλεσε τούς πιστούς νά ἀντλήσουν δύναμη καί χαρά ἀπό τήν πνευματική μας Μητέρα ὥστε νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα τῆς Τεσσαρακοστῆς καί νά ἀξιωθοῦμε νά φθάσουμε νά προσκυνήσουμε καί τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Γ' Χαιρετισμοί στην Ξυλαγανή Ι.Μ.Μ.κ Κ. ψάλλει ο Μητροπολίτης Μαρωνείας κ Κομοτηνής κ.Παντελεήμων by Geraf on Mixcloud