ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

 
 
 

Τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς καί τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα ἐπεσκέφθησαν σήμερα Σάββατο, 4η Ἀπριλίου 2015, τό Διοικητικό Συμβούλιο καί τά Μέλη τοῦ Μορφωτικοῦ Ὀμίλου Κομοτηνῆς καί ἔψαλαν τά κάλαντα τοῦ Λαζάρου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε διά τήν ἐπίσκεψιν καί συνεχάρη διά τό ἐπιτελούμενον ἔργον, προέτρεψε δέ τούς νέους νά διατηρήσουν τήν πίστιν καί τάς παραδόσεις καί εὐχήθηκε καταλλήλως διά τάς ἐπερχομένας ἡμέρας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἐβδομάδος καί τῆς Ζωηφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως