ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 27ης Μαΐου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, πλαισιούμενος ὑπό τῶν Ἐφημερίων τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς καί ἄλλων Κληρικῶν, παρουσίᾳ δέ πλήθους Ἐνοριτῶν καί νέων, ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς ἐξονομασθείσης Ἐνορίας.

Μετά τήν ἀκολουθίαν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἐξέφρασε τήν χαράν καί τήν ἰκανοποίησίν του διά τήν πνευματικήν καρποφορίαν καί τό ἐπιτελούμενον ἔργον τῆς Ἐνορίας τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, καθώς τήν ἡμέρα αὐτή ὁλοκληρώθηκε ἕνα αἴτημα χρόνων, τό ὁποῖο ἔγινε πραγματικότητα μέ τή συνδρομή τῆς Διευθυντρίας τοῦ καταστήματος τῆς Τραπέζης Attica, κας Καρακώστα, ἀλλά καί τή συγκατάθεση τῶν Κεντρικῶν τῆς Τραπέζης Καταστημάτων ἐξ Ἀθηνῶν, πού μετά τήν ἀπαιτουμένην ἀλληλογραφίαν ἐνέκριναν τήν παραχώρησιν τῆς χρήσεως τοῦ κτιρίου ὑπό τοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος τόπος θά ἀποτελέσῃ πνευματικό φάρο, καταφύγιο καί διδακτήριο ψυχῶν, ὅπου οἱ ἀκροαταί τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ θά γίνωνται καί ποιηταί καί παραλλήλως θά διατυπώνονται ἀπό τούς νέους σύγχρονοι προβληματισμοί.

Μετά τήν προσλαλιᾶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ἀντιφώνησε ἀρχικῶς ἡ παρισταμένη Διευθύντρια κα Καρακώστα, ἡ ὁποία εὐχαρίστησε μέ τή σειρά της καί μετέφερε στούς συμμετέχοντες τίς κοινωνικές δράσεις τῆς Τραπέζης Attica, ἐνῶ ἀκολούθησαν εὐχαριστίες ἀπό τόν Πρόεδρον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, Πρωτοπρεσβύτερο Ἰωάννη Μακίδη, ἀρχικῶς πρός τόν σεπτόν Ποιμενάρχην μας διά τό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον του διά τήν προκοπήν καί τῆς Ἐνορίας αὐτῆς, τά μέλη τοῦ Ἐκκλ/κοῦ Συμβουλίου, τόν καλλιτέχνην κ. Εὐστάθιον Γκεβρέκην διά τήν διακόσμησιν τοῦ χώρου, τό Σύλλογο Στρατώνων διά τήν διάθεσιν τῶν καθισμάτων καί ἐξοπλισμοῦ, ἀλλά καί τούς κατηχητές, τούς γονεῖς καί ὅσους ἐμπιστεύονται τά παιδιά τους στό Ἐνοριακό ἔργο.

Μετά τίς προσφωνήσεις, μικροί μαθητές ἐτοίμασαν ἕνα πνευματικοῦ περιεχομένου θετρικό μέ θέμα τή σωστή προσευχή τοῦ Χριστιανοῦ.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως