• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΑΥΣΤΡΑΛΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Τό μεσημέρι τῆς Τρίτης, 2ας Ἰουνίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐδέχθη εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Αὐστραλοῦ Πρέσβεως ἐν Ἀθήναις κ. JohnGriffin, μετά τοῦ ὀποίου εἶχε τήν εὐκαιρίαν νά συνομιλήσῃ δι’ ἡμισεῖαν καί πλέον ὥραν, προκειμένου νά τόν ἐνημερώσῃ διά τά θέματα τῆς εὐαισθήτου καί ἀκριτικῆς περιοχῆς τῆς Πατρίδος μας.

Ὁ κ. Πρέσβης εὐχαρίστησε μέ τήν σειράν του τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Παντελεήμονα διά τήν ὑποδοχήν καί τήν εὐκαιρίαν τῆς συνομιλίας καί τοῦ μετέφερε τήν συμπάθειαν καί τῶν ἐνδιαφέρον τοῦ λαοῦ τῆς Αὐστραλίας.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως