ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 
 
 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 28ης  Σεπτεμβρίου, ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσήμανε τήν σπουδαιότητα τῆς ἐκμαθήσεως τῆς πατρώας μουσικῆς, ἐξῆρε τήν διακονίαν τοῦ ἱεροῦ ἀναλογίου καί ἐνεθάρυνε τούς νέους νά μαθητεύσουν εἰς τήν Σχολήν καί νά πλαισιώσουν ἀναλόγια, κυρίως τῆς ὑπαίθρου, δέν παρέλειψε δέ νά εὐχαριστήσῃ διά τήν διακονίαν τους πάντας τούς ἱεροψάλτας καί ἐξαιρέτως ὅσους διδάσκουν εἰς τήν Σχολήν καί ἐπικαλέσθηκε πλούσιον τόν φωτισμόν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ στή ζωή καί τά ἔργα τους.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως