ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΟΜΕΣΤΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 
 
 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 30ῆς  Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἐχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ ἐπί τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου εἰς τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ὁσίων καί Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλους καί Γρηγορίου τοῦ Δομεστίχου, προστατῶν τῆς Σχολῆς Φίλων Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Κατ΄ αὐτόν ἐτελέσθη ἡ ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγιείας, προόδου καί φωτισμοῦ τῶν ἱεροψαλτῶν καί τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς, ἐνῶ πρό τῆς ἀπολύσεως ἀνεπέμφθη ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἱδρυτῶν τῆς Σχολῆς Κληρικῶν τε καί Λαϊκῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος εἰς τό ἐκκλησίασμα ἐξῆρε τήν διακονίαν τοῦ ἱεροῦ ἀναλογίου, ἐνεθάρυνε δέ τούς νέους νά μαθητεύσουν εἰς τήν Σχολήν καί νά πλαισιώσουν ἀναλόγια, κυρίως τῆς ὑπαίθρου, ἐνῶ εὐχαρίστησε τούς καθηγητάς καί τούς ἱεροψάλτας διά τήν προσφερομένην διακονίαν τους.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως