ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 14ης Ὀκτωβρίου 2015, στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς, ἐπραγματοποιήθει ἡ συνάντησις τῶν Κατηχητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπό τήν καθοδήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος.
Ἀρχικῶς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μέ ἀφορμήν τήν ἀναγνωσθεῖσαν Εὐαγγελικήν περικοπήν τοῦ σπορέως, κατά τήν προτεραίαν Κυριακήν, ἀνεφέρθη στή σπουδαιότητα τῆς καλλιεργείας τῆς ψυχῆς καί τήν μετατροπήν της σέ γῆν ἀγαθήν μέ τή συμμετοχή στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί σέ ὁποιεσδήποτε πνευματικές εὐκαιρίες.
Ἐν συνεχείᾳ, ἀνεπτύχθη ἐποικοδομητικός διάλογος καί ἐτέθησαν ὁρισμένα προβλήματα τῆς συγχρόνου ἐποχῆς, ἐτονίσθη δέ ἡ ἀναγκαιότητα προσεγγίσεως τῶν νέων γιά τήν πνευματική οἰκοδομή τους καί τήν ἔνταξί τους στή ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ἐν κατακλείδι, ὁ Ποιμενάρχης τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας εὐχαρίστησε τούς Ἱερεῖς καί τούς λαϊκούς κατηχητές γιά τήν προσφερομένην θυσιαστικήν διακονίαν τους καί ἐπικαλέστηκε πρός πάντας τόν ἄνωθεν φωτισμόν καί τήν ἐξ Ὕψους δύναμιν.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως