ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κρωβύλης ἱερούργησε σήμερα Σάββατο, 17η Ὀκτωβρίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ὅπου ἐτέλεσε τήν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν τοῦ ἐγγάμου κ. Ἰωάννου Καραγιαννιτσούδη. Κατά τήν προσλαλιᾶν του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἐτόνισε τή σπουδαιότητα ἀλλά καί τήν ἀναγκαιότητα τοῦ Μυστηρίου τῆς ἱερωσύνης καί ἐκάλεσε τό νέο Διάκονο νά ἐργασθῇ μέ ζῆλο καί αὐταπάρνηση κατά τή ζέουσα καρδία του ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί πρός οἰκοδομήν καί σωτηρίαν ψυχῶν. Ἀκολούθως, ὁ νεοχειροτονηθείς εὐχαρίστησε τόν Ποιμενάρχη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας διά τήν πατρική στοργή καί ἀγάπη του, ἀλλά καί ὅσους συνήργησαν γιά τήν προετοιμασία καί ὁλοκλήρωσή του ὥστε νά ἀνταποκριθῇ στήν ὑψηλή κλήση καί νά ἀναδειχθῇ ἀντάξιος τῶν προσδοκιῶν τῶν συγκατοίκων του πού ἐν ἐνί στόματι τόν προέτρεψαν νά ἐκπληρώσῃ τόν παιδικόν του πόθον.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως