Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 
 
 

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί θρησκευτική κατάνυξη ἑορτάσθη καί ἐφέτος ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας στήν ὁμώνυμη πανηγυρίζουσα Ἐνορία τῆς Κομοτηνῆς.  Σήμερα τό πρωΐ, ὁ παρεπιδημών εἰς τήν πόλιν μας Σεβασμιώτατος Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος συνιερούργησε μετά τοῦ Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό, ὁ ὁποῖος μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη τῆς ἐπισήμου Δοξολογίας διά τάς μονάδας τοῦ Πυροβολικοῦ καί ἐπεσκέφθη τό Στρατόπεδον ‘’ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ’’. Παραλλήλως πρός τά ἀνωτέρω, ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, ὅπου πρό τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου του κυροῦ Δαμασκηνοῦ, ἀνέπεμψε ἐπιμνημόσυνον δέησιν διά τήν ἀνάπυσιν τῆς ψυχῆς τοῦ, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν ὀνοματηρίων αὐτοῦ.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κήρυγμα Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλου στον Ι. Ν. Αγίας Βαρβάρας Κομοτηνής by Geraf on Mixcloud