ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

 
 
 

Τό πρωϊ τῆς Δευτέρας, 14ης Δεκεμβρίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων συνεπής στήν ὑπόσχεσή του πρός τήν διοίκησιν καί τά μέλη τοῦ Ἱδρύματος Χρονίων Παθήσεων Αἰγείρου εὐρέθη στάς ἐγκαταστάσεις τοῦ μνημονευθέντος Κέντρου, ὅπου ἐτέλεσε τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου πρός εὐλογίαν, ἁγιασμόν καί ἴασιν ἀπό ψυχικῶν καί σωματικῶν ἀσθενειῶν, ἐπί τάς ἐπερχομένας ἡμέρας τῆς Θείας Ἐπιφανείας.
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε διά τήν ἐγκάρδιον ὑποδοχήν, ἐνουθέτησε τούς παρισταμένους διά λόγων πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί εὐχήθηκε ὑγιείαν καί δύναμιν, ἐνῶ συνεχάρη τήν διοίκησιν καί τούς ἐργαζομένους διά τό ἐπιτελούμενον ἔργον.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως