Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

 
 
 

Ἀπό τήν Παρασκευήν, 18ην ἕως καί τήν Κυριακήν, 20ῆν Δεκεμβρίου 2015 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων εὐγενώς προσκληθείς ὑπό τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα Ἁγίου Ὄρους, Ἀρχιμανδρίτου Τύχωνος, θά εὐρίσκεται εἰς τό περιβόλι τῆς Παναγίας, προκειμένου νά προστῇ τῶν ἀκολουθιῶν ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως