ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 24ης Δεκεμβρίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί ἐν Ἐκκλησίᾳ πληθούσῃ, ἐχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Τρύφωνος Κομοτηνῆς,
Ἐνοριακοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κομοτηνῆς. Κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἑσπερινοῦ ὡμίλησε ἐπικαίρως καί ἀνέπτυξε τά σχετικά μέ τήν θεολογίαν τῆς Δεσποτικής ἑορτῆς ὁ Ἱερολογιώτατος Διάκονος π. Σταῦρος Κολιούσης, ένῶ ὀ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης εὐχήθηκε καταλλήλως πρός πάντας ἐπιδαψιλεύσας τήν εὐλογίαν τοῦ σαρκί νηπιάζοντος Κυρίου.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως