Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τῆς ἀρχαιοπρεποῦς Θείας Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου τοῦ καί πρώτου ἱεράρχου τῶν Ἱεροσολύμων προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἱερουργήσας στόν Ἱερό Ναό τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς, πλαισιούμενος ὑπό Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων κατά τήν διάρκειαν τῆς ὀμιλίας του πρός τό ἐκκλησίασμα ἀνεφέρθη στήν ἱστορικότητα τῆς τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας, ἡ ὁποία, ὅπως ἐπεσήμανε διακρίνεται διά τήν λιτότητα, τήν ἀπλότητα καί τίς μακροσκελεῖς εὐχές, ὅτι τελεῖται  ἐκτός τῆς ἐορτής τοῦ Ἁγίου καί  τήν
Κυριακήν μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν καί πώς οἱ πιστοί ἔχουν τήν εὐκαιρίαν νά μεταλαμβάνουν χωριστά τοῦ Ἀχράντου Σώματος καί του Τιμόυ Αἵματος τοῦ Κυρίου, ἐνῶ ἐπικαλέστηκε τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου στή ζωή ὅλων.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως