ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΡΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

 
 
 

Τήν Παρασκευῆν τό πρωΐ, 29ην Ἰανουαρίου 2016, ἐτελέσθη μέ ἀφορμήν τήν ἑορτήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, προστατῶν τῆς Παιδείας τοῦ Γένους ἡμῶν,  πανηγυρική Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος στόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὑπέρ ὑγιείας, προόδου καί φωτισμοῦ τῶν διδασκόντων καί διδασκομένων εἰς τάς τρεῖς βαθμίδας Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Νομοῦ, τῇ συμμετοχῇ αὐτῶν, ὡς καί μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν Εὐεργετῶν τῆς Παιδείας τοῦ Γένους ἡμῶν.Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ἐκπαιδευτικός τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, ἐνῶ παρέστησαν οἱ Πρυτανικές Ἀρχές, οἱ Διευθυνταί Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Νομοῦ, καθώς καί ἐκπρόσωποι τῶν Στρατιωτικῶν, Διακστικῶν, Ἀστυνμικῶν Ἀρχῶν, ὡς καί Συλλόγων καί Φορέων τοῦ Νομοῦ καί τῆς πόλεως, ἐνῶ ἀκολούθως παρετέθη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως δεξίωσις πρός τιμήν τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου εἰς τήν Λέσχην Ἀξιωματικῶν Φρουρᾶς Κομοτηνῆς.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως