Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΥΡΟΒΛΥΖΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΕΒΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Εὐχαρίστως γνωρίζεται στό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ὅτι τήν 15ην Φεβρουαρίου 2016 θά φιλοξενηθῇ διά μίαν μόνον ἡμέραν ἡ θαυματουργός καί μυροβλύζουσα Θεομητορική εἰκών τῆς Παναγίας τῆς Μαλεβῆς.
Τό Πρόγραμμα τῆς ὑποδοχῆς καί τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἔχει ὡς ἀκολούθως:

ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

 Ὧρα 12:00 π.μ.: Ὑποδοχή τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος στόν προαύλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς καί μετά ταύτην Δοξολογική Δέησις.
Ὥρα 8:30 – 12:30 μ.μ.: Ἱερά Ἀγρυπνία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος.

ΤΡΙΤΗ, 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

 Ὧρα 07:00 – 10:00 π.μ.: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

 Ὧρα 10:15 π.μ. Ἀναχώρησις τῆς Θεομητορικῆς Εἰκόνος.

Προσκαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί ὅπως συμμετάσχουν στήν πνευματική αὐτή χαρά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί λάβουν τήν εὐλογίαν καί τήν μεσιτεῖαν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως