• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΥΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 14ης Φεβρουαρίου 2016, εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἔλαβε χώρα ἡ εὐλογία τῆς Βασιλόπιττας ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος, παρουσίᾳ τῶν ραδιοφωνικῶν παραγωγῶν καί συνεργατῶν, ὡς καί τοῦ ὑπευθύνου τοῦ Σταθμοῦ κ. Θεοδώρου Βρουζέλη. Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν προσφώνησίν του ἐξέφρασε τήν ἰκανοποίησίν του διά τήν πολυάριθμον συμμετοχήν καί ἐθελοντικήν προσφοράν πάντων, σημειώσας ὅτι ἡ διακονία αὐτή ἀποτελεῖ μίαν ἱεραποστολικήν φωνήν εἰς τά ραδιοκύματα, τήν ‘’ἄλλην φωνήν’’, ἡ ὁποία οἰκοδομεῖ εἰς Χριστόν καί τέρπει τήν ψυχήν, ἐνῶ ηὐχήθη ὅπως κατά τό νέον Ἔτος συνεχισθῇ καί ἐπαυξηθῇ τό ἔργον αὐτό πρός δόξαν Θεοῦ καί οἰκοδομήν, ἀλλά καί καταρτισμόν τῶν ἀκροατῶν.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως