Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Α΄ ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τήν Παρασκευῆν, 18ην Μαρτίου 2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθίαν τῆς Α΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ὡς ἀκολούθως:

  • Περί ὥραν 5ην ἀπογευματιινήν εἰς τό ἐντός τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Κομοτηνῆς Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, ὅπου εὐχήθηκε ταχεῖαν ἀνάρρωσιν εἰς τούς ἀσθενεῖς, ἐπεστήρηξε τούς συγγενεῖς των καί ἐπικαλέστηκε τήν ἐξ Ὕψους δύναμιν πρός τούς ἰατρούς, νοσηλευτάς καί τό διοικητικόν προσωπικόν διά τήν ἀπρόσκοπτον συνέχισιν τοῦ Θεαρέστου ἔργου αὐτῶν.
  • Περί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς, ὅπου ἀνεφέρθη εἰς τό πρόσωπον τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἐπεσήμανε δέ τό πλῆθος τῶν ἀρετῶν Της ὥστε νά γίνῃ δοχεῖον τῆς Θείας Χάριτος καί προσεκάλεσε τούς πιστούς νά ἀντλήσουν δύναμη καί χαρά ἀπό τήν πνευματική μας Μητέρα ὥστε νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα τῆς Τεσσαρακοστῆς καί νά ἀξιωθοῦμε νά φθάσουμε νά προσκυνήσουμε καί τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως