ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Μέ ἀφορμή τόν ἑορτασμό τῆς ἱεραποστολῆς κατά τήν δευτέραν ἐβδομάδα τῶν Νηστειῶν καί σχετική πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, τήν Πέμπτη τό ἀπόγευμα, 31η Μαρτίου 2016, στήν αἴθουσα τῆς Ἐστίας τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Κομοτηνῆς, ὅπου στεγάζεται τό Γραφεῖο Ἐσωτερικῆς καί Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἐπραγματοποιήθη σχετική ἐκδήλωση μέ ὁμιλία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονα μέ θέμα: ‘’Ἱεραποστολικές ἀναμνήσεις ἀπό τό Κογκό’’, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας προεβλήθη ψηφιακό ὑλικό, τό δέ ἀκροατήριο εἶχε τήν εὐκαιρία νά θαυμάσῃ τό ἐπιτελούμενο ἱεραποστολικό ἔργο στήν Ἀφρικανική Ἥπειρο καί νά δοξολογήσῃ τό Ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, πού καί ἐν ἡμέραις ἑσχάταις συνεχίζεται ἡ σωτήριος ἀποκάλυψίς Του καί οἱ ἄνθρωποι δέχονται βάπτισμα μετανοίας καί σωτηρίας. Πρίν τήν ἔναρξιν τῆς ὀμιλίας ὁ Ποιμενάρχης τῆς κατά Μαρώνειαν καί Κομοτηνήν Ἐκκλησίας εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονα γιά τόν κόπο πού ὑπεβλήθη καί τή διάθεσή του νά καταθέσει τή μαρτυρία τῆς ξεχωριστῆς αὐτῆς ἐμπειρίας, ἐνῶ παραλλήλως εὐχαρίστησε τό ἀκροατήριο πού ἀνταποκρίθηκε στήν πρόσκληση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί συνεόρτασε αὐτή τήν ἱεραποστολική ἐπέτειο μέ τήν ἐλπίδα μιᾶς παρόμοιας ἐμπειρίας στά ὅρια τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως