ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό πρωΐ τῆς Πέμπτης, 23 ης ἰουνίου 2016, ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν κ. Δημήτριος Παρασκευόπουλος εὐρισκόμενος εἰς τήν Θράκην ἐπεσκέφθη τόν Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε τόν Γενικόν Γραμματέα διά τήν τιμητικήν ἐπίσκεψίν του, τόν ἐνημέρωσε διά τό ὅλον ἔργον τῆς ἀκριτικῆς καί εὐαισθήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τοῦ εὐχήθηκε ἐπιτυχίαν εἰς τό εὐθυνοφόρον ἔρον
Ἀκολούθως, ὁ κ. Γενικός εὐχαρίστησε μέ τήν σειράν του τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην διά τήν ὑποδοχήν καί ἀνέπτυξε μετ’ αὐτοῦ ἐποικοδομητικήν συζήτησιν.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως