Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΔΙΔΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό πρωΐ τῆς Παρασκευῆς, 5ης Αὐγούστου 2016, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἁνδίδων κ. Χριστοφόρος ἐπεσκέφθη τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὁ Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εὐρισκόμενος στή Θράκη ἐπεσκέφθη τήν πόλη τῆς Κομοτηνῆς καί ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὅπου εἶχε τήν εὐκαιρίαν τῆς συναντήσεως μετά τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου μετά τοῦ ὁποίου συνεζήτησε πληθώραν θεμάτων πού ἀπασχολοῦν τἠν Ἐκκλησίαν γενικότερον.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε τόν Θεοφιλέστατον διά τήν τιμητικήν ἐπίσκεψιν καί τόν ἐνημέρωσε διά τά ζητήματα καί τάς δράσεις τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν εὐαίσθητον καί ἀκριτικήν περιοχήν τῆς Θράκης καί τοῦ εὐχήθηκε τά δέοντα ἐπί τάς ἐπερχομένας ἡμέρας τοῦ Δεκαπενταυγούστου.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως