ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

 
 
 
  • Σάββατο, 03/09/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό

                           πρωΐ                     Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Φοίβης τῆς

Διακόνου Προστάτιδος τοῦ τοπικοῦ παραρτήματος τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ.

 

  • Κυριακή, 04/09/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό

                            πρωΐ                   Ἁγίου Νικολάου Ἰάσμου.

 

  • Τετάρτη, 07/09/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

                         7:00 μ.μ.             ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό

Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Λυκείου.

 

  • Πέμπτη, 08/09/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν πανηγυ-

                           πρωΐ                  ρίζοντα Ἱερό Ναό Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Μεγάλου Κρανοβουνίου.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως