Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό πρωΐ τῆς Πέμπτης, 15ης Σεπτεμβρίου 2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων εὐγενῶς προσκληθείς ὑπό τοῦ Ἐλλογιμωτάτου Πρυτάνεως τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητοῦ κ. Ἀθανασίου Καραμπίνη, ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νεόυ Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους, παρουσία τῶν Ἀντιπρυτάνεων, Κοσμητόρων, Καθηγητῶν καί τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Διοικητηρίου τῆς Πρυτανείας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων μετά τήν ἀκολουθίαν προσεφώνησε τούς παρισταμένους, εὐχαρίστησε διά τήν πρόσκλησιν καί ἐπικαλέστηκε πρός πάντας τόν ἄνωθεν φωτισμόν πρός καρποφόρον συνέχισιν τῆς πολυτίμου προσφορᾶς των εἰς τήν Τριτοβάθμιαν Ἐκπαίδευσιν τῆς Πατρίδος μας, ἰδιαιτέρως δέ στήν εὐαίσθητον περιοχήν τῆς Θράκης.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως