ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

 
 
 

Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 6ης Νοεμβρίου 2016, στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς ἐτελέσθη Ἀρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ παρεπιδημοῦντος στήν Θράκη, τή Ροδόπη καί τήν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου ( ὁ ὁποῖος τήν Παρασκευῆν ἀνεκηρύχθη ἐπίτιμος Διδάκτωρ τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας τῆς Σχολῆς Κλασικῶν καί Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης), συλλειτουργησάντων αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν: Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ, καί τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος.

Πρίν τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ἀνεπέμφθη ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κυροῦ Δαμασκηνοῦ ἐπί τῇ συμπληρώσει τεσσάρων ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.

Μετά ταῦτα ὁ Ποιμενάρχης τῆς κατά Μαρώνειαν καί Κομοτηνήν Ἐκκλησίας προσεφώνησε τόν προεξάρχοντα Μητροπολίτην Πριγκηπον-νήσων κ. Ἰάκωβον τόν ὑπό τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης τιμηθέντα, ἀπολαμβάνοντα δέ τόν σεβασμόν τῶν νεοτέρων Ἱεραρχῶν καί παρεκάλεσε ὅπως μνημονεύῃ τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ τῆς εὐαισθήτου αὐτῆς Ἐπαρχίας, ἐνῶ δέν παρέλειψε νά εὐχαριστήσῃ τόν Ἅγιον Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνόν διά τόν κόπον, ἀλλά καί τάς θυσίας του κατά τό διάστημα τῆς τοποτηρητείας στήν Ἱερά Μητρόπολί μας.

Ἀκολούθως, ὁ Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος ἀντιφωνήσας εὐχαρίστησε τόν οἰκεῖον Μητροπολίτην κ. Παντελεήμονα διά τήν ἀγάπην καί τήν φροντίδα πρός τό πρόσωπόν του, ἀλλά καί τά τίμια μέλη τῆς συνοδείας του, δηλονότι τούς Ἄρχοντας Ὀφφικιάλους τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, μετέφερε δέ πρός πάντας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας τῆς Σεπτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας Κορυφῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί εὐχήθηκε καλλίκαρπον συνέχισιν εὐκάρπου Ποιμαντορίας, πρός δέ τούς Ἄρχοντας καί τόν πιστόν Λαόν ὑγιείαν καί δύναμιν παρά Κυρίου πρός δόξαν τοῦ Παναγίου Ὀνόματός Του.

Μετά τήν διανομήν τοῦ ἀντιδώρου ὁ διάδοχος τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Δαμασκηνοῦ ἀνέπεμψε τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου αὐτοῦ, κειμένου ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, τοῦ ὁποίου ὁ μεταστάς ὑπῆρξεν ἐμπνευστής καί κτήτωρ.

Δείτε εδώ φωτογραφίες

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως