• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΗΣΟ ΑΝΔΡΟ

 
 
 

Τό πρωΐ τῆς Τρίτης, 22ας Νοεμβρίου 2016 στά προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς ἐπραγματοποιήθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος ἡ ὑποδοχή τῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Παναχράντου καί τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ ἰαματικοῦ ἀπό τήν Ἱεράν Μονήν Ἄνδρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύρου καί Ἄνδρου τῇ συμμετοχῇ τῶν Πολιτικῶν, Στρατιωτικῶν, Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν, καθώς καί Μαθητῶν.

Τά σεμνεῖα τῆς πίστεώς μας ἐκόμισε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἁρχιμανδρίτης Εὐδόκιμος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναχράντου Ἄνδρου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων μετά τήν Δοξολογικήν δέησιν ἀπευθυνόμενος στούς πιστούς ἐτόνισε τήν πνευματική ἀξία τῆς πρσκυνήσεως τῶν ἱερῶν σεβασμάτων καί τήν δύναμιν πού ἀποκομίζουμε πρός συνε΄χισιν τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος. Ἐπίσης εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μήλου καί Μυκόνου κ. Δωρόθεον τόν Β΄ διά τήν παροχήν τῆς κανονικῆς ἀδείας, ἀλλά καί τόν παριστάμενον Καθηγούμενον μετά τῆς συνοδείας του διά τήν πρόφρονα καί ἄμεσον ἀνταπόκρισιν στό αἴτημα τοῦ Ἐπισκόπου καί τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Ἀκολούθως ὁ Ἅγιος Καθηγούμενος π. Εὐδόκιμος εὐχαρίστησε μέ τήν σειράν του τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Παντελεήμονα καί ἐπεσήμανε πρός πάντας ὅτι μετά ἀπό 1105 ἔτη τό ἱερόν εἰκόνισμα τῆς Θεομήτορος, ἔργον τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, ἐξέρχεται διά δευτέραν φοράν ἀπό τήν Ἱεράν Μονήν καί ἐκάλεσε πάντας νά φυλάττουν θερμοπύλας.

Ν΄ασημειωθῇ ὅτι τά ἱερά προσκυνήματα θά παραμείνουν πρός εὐλογίαν καί ἁγιασμόν πάντων μέχρι τό ἑσπέρας τῆς 24ης Νοεμβρίου, ὁπότε καί θά ἀναχωρήσουν.

δείτε εδώ φωτογραφίες

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως