• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Η ΟΜΑΔΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ELSA ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό μεσημέρι τῆς Δευτέρας, 12ης Δεκεμβρίου 2016 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐδέχθη στά Γρφαεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν τιμητικήν ἐπίσκεψιν τῆς Ὁμάδος Νομικῆς Ἐρεύνης τῆς ELSA Νομικῆς Σχολῆς Κομοτηνῆς τοῦ Δ.Π.Θ..

Ἀντικείμενο τῆς ἐρεύνης εἶναι τό ἰατρικό σφάλμα στίς ἐπεμβάσεις κοσμητικῆς ἰατρικῆς, ἡ ποινική εὐθύνη τῶν ἰατρῶν καί ἡ ἀντιμετώπισή τους ἀπό τό Ποινικό Δικαστικό Σύστημα.

Κατά τήν συνάντησιν αὐτήν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε τήν ὁμάδα τῆς νομικῆς ἐρεύνης καί ἀνέπτυξε τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας στίς αἰσθητικές ἐπεμβάσεις καί εὐχήθηκε καλή σταδιοδρομία στά μέλη αὐτῆς.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως