• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΥΛΟΓΙΑ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 26ης Ἰανουαρίου 2017, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Καταστήματος Κρατήσεως Κομοτηνῆς, ἐπευλόγησε τήν ἉγιοΒασιλόπιτα τῶν ἐργαζομένων ἐν αὐτῷ.

Κατά τήν προσλαλιᾶν του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε ἐκ προσώπου Κλήρου καί Λαοῦ τόν Διευθυντήν καί τό Προσωπικόν τοῦ Καταστήματος διά τήν προσφοράν του παρά τάς δυσμενεῖς οἰκονομικάς συνθῆκας καί τό ὑπεράριθμον τῶν κρατουμένων καί ἐπικαλέστηκε τήν ἄνωθεν βοήθειαν πρός συνέχισιν τοῦ εὐαισθήτου ἔργου των καί κατά τό νέον ἔτος, ἐνῶ ὁ Διευθυντής εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Παντελεήμονα διά τήν παρουσίαν καί τήν ἀμέριστον παντοειδῆ προσφοράν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας διά τάς ἀνάγκας τοῦ Καταστήματος Κρατήσεως καί τῶν τροφίμων αὐτοῦ.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως