Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Στή Σχολή Ἀστυφυλάκων Κομοτηνῆς εὐρέθη σήμερα τό μεσημέρι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, ὅπου ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον παρουσίᾳ τῶν σπουδαστῶν καί Καθηγητῶν Αὐτῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε στούς νέους ἐπίκαιρο θέμα πρός τήν Κυρίαν Θεοτόκον, συνεχάρη δέ τούς διδάσκοντες καί ἐργαζομένους ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς παραγωγικῆς αὐτῆς Σχολῆς καί προέτρεψε τούς νέους νά παραμείνουν ἑδραῖοι στίς παραδόσεις καί ἀξίες πού θά κληθοῦν στή συνέχεια νά ὑπηρετήσουν καί ἐπικαλέστηκε πρός πάντας τόν Θεῖον φωτισμόν καί ὑγιείαν τήν κατ’ ἄμφω.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως