Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. ΣΤΟ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τήν μεσημβρίαν τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 12ης Ἀπριλίου 2017, ὁ Περιφερειάρχης Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης κ. Χρῆστος Μέτιος, συνοδευόμενος ὑπό τῆς ἐριτίμου Ἐκτελεστικῆς Γραμματέως τῆς Περιφερείας καί λοιπῶν στελεχῶν Αὐτῆς, ἐπεσκέφθη τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα, ὅπου ὑπέβαλε σεβάσματα καί ἠττήσατο τήν Ἀρχιερατικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τάς Πασχαλίους ἡμέρας, ἐν συνεχείᾳ δέ ἅπαντες ἀνῆλθον στάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Β΄ Βραφονηπιακοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», ὅπου διένειμαν παιχνίδια καί εὐχήθηκαν στό προσωπικό καί τά παιδιά.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἅμα δέ καί Πρόεδρος τῶν Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν εὐχαρίστησε τόν κ. Περιφερειάρχην γιά τήν τιμητικήν ἐπίσκεψίν του, καθώς καί γιά τήν προσφοράν τῶν παιχνιδιῶν, εὐχήθηκε δέ πρός πάντας καλήν δύναμιν καί καλήν Ἀνάστασιν.

 

δείτε εδώ φωτογραφίες

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως