ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΩΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 
 
 

Ἀγαπητοί μαθητές καί μαθήτριες,

Ἄλλη μία σχολική χρονιά ξεκινᾶ μέ τήν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ, γιά νά χαρίζει ὁ Θεός φώτιση καί δύναμη σέ σᾶς, στούς δασκάλους καί στίς οἰκογένειές σας. Πρέπει νά ξέρετε ὅτι τόσο οἱ δάσκαλοι καί οἱ δασκάλες σας, ὅσο καί ἡ οἰκογένειά σας βρίσκονται πάντα στό πλευρό σας, συναγωνιστές στήν προσπάθειά σας νά ἀποκτᾶτε κάθε χρόνο καινούργιες γνώσεις καί νά γίνεστε ὅλο καί καλύτεροι ἄνθρωποι. Γιά τόν σημαντικό αὐτό στόχο οἱ ἄνθρωποι πού σᾶς περιβάλλουν μέ τήν ἀγάπη τους μοιράζονται τούς ρόλους τους, χωρίς βέβαια νά ὑποκαθιστοῦν ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Διότι οἱ δάσκαλοι καί οἱ δασκάλες γίνονται κομμάτι τῆς οἰκογένειάς σας, σᾶς φροντίζουν σάν δικά τους παιδιά, ἐπιδιώκουν νά δυναμώσουν τό μυαλό σας, ἀλλά καί νά ἐνισχύσουν τόν χαρακτήρα σας μέ τίς καλύτερες ἀξίες καί ἰδανικά. Καί ἡ οἰκογένειά σας, μέ τή σειρά της, στηρίζει τό Σχολεῖο, σᾶς διδάσκει νά εἶστε ἐπιμελεῖς καί νά ἐκτιμᾶτε τόν κόπο πού καταβάλλουν οἱ δάσκαλοι γιά τό συμφέρον σας.

Ἡ ἰδανική κι εὐλογημένη αὐτή συνεργασία Σχολείου καί οἰκογένειας γίνεται ἀκριβώς μέ γνώμονα τό δικό σας καλό. Γιά νά διαμορφώσετε μία ὁλοκληρωμένη προσωπικότητα. Γιά νά γίνετε χρήσιμοι καί ὑπεύθυνοι πολίτες. Γι’ αὐτό κι ἐσείς πρέπει νά ἀνταποκριθεῖτε στίς προσδοκίες ὅλων, κυρίως ὄμως νά ἀξιοποιήσετε τίς δυνατότητές σας. Νά μήν ἀφήσετε ἀνεκμετάλλευτες τίς ἰκανότητες πού σᾶς χάρισε ὁ Θεός. Δέν ζητᾶμε πολλά ἀπό ἐσάς. Νά μελετᾶτε, νά συμπεριφέρεστε μέ σεβασμό στούς δασκάλους σας, νά ἀγαπᾶτε σάν ἀδέρφια τούς συμμαθητές σας. Ἡ τοπική Ἐκκλησία κι ἐγώ προσωπικά θά βρίσκομαι δίπλα σας καί θά προσεύχομαι γιά τήν ὑγιεία καί τήν πρόοδό σας.

Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά!

Μέ ἀγάπη καί πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

+ Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ