ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ε.Β.Ε. ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν ἐπραγματοποίησε τό πρωΐ τῆς Δευτέρας, 25ης Σεπτεμβρίου 2017, τό νεοεκλεγέν Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ὁμοσπονδίας Ἐπαγγελματικῶν Βιοτεχνικῶν καί Ἐμπορικῶν Σωματείων Νομοῦ Ροδόπης στό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐδέχθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου πού ἀποτελεῖται ἀπό τά κάτωθι Μέλη:

 

  1. Βαφειάδη  Ἀνέστης, Πρόεδρο
  2. Εὐκαρπίδη  Νικόλαο, Α΄ Ἀντιπρόεδρο
  3. Μαστροθεοδωράκη Παντελή, Β΄ Ἀντιπρόεδρο
  4. Δεμίρη  Ἀθανάσιο, Γενικό Γραμματέα
  5. Τερζίδου Γαρυφαλλιά, Ἀναπλ. Γεν. Γραμματέα
  6. Τζενετίδη Γρηγόρη, Ἔφορος Δημοσίων Σχέσεων
  7. Κατρανιτσιώτη Μιχαήλ, Ὑπεύθυνος Ὑλικοῦ
  8. Χαβιαρᾶ Παντελή, Ὑπεύθ. Κτιριακῶν Ἐγκαταστάσεων

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε ἀρχικῶς τά Μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς Ο.Ε.Β.Ε. Νομοῦ Ροδόπης διά τήν πρωτοβουλίαν τῆς συναντήσεως, συνεχάρη τά μέλη τοῦ Δ.Σ. διά τήν ἐκλογήν τους καί ἐπιδαψίλευσε ἐφ’ ἕνα ἕκαστον καί δι’ αὐτῶν εἰς τά ἐγγργραμμένα μέλη τήν εὐλογίαν τοῦ ἰδίου καί τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Ἀκολούθως, τόσον ὁ Πρόεδρος ὅσον καί τά ὑπόλοιπα μέλη εὐχαρίστησαν τόν Σεβασμιώτατον διά τήν ὑποδοχήν καί τήν παρασχεθεῖσαν εὐλογίαν, ἀνέπτυξαν δέ μετ’ αὐτοῦ ἐποικοδομητικόν διάλογον διά τά τρέχοντα θέματα τῆς Ὁμοσπονδίας καί τῶν ἐπιχειρήσεων, ἐξεζήτησαν δέ τήν συνεργασίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διά τήν ἐνίσχυσιν καί τήν τόνωσιν τῆς τοπικῆς ἐπιχειρηματικότητος.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως