ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Στά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν προστατῶν καί ἐφόρων τῆς Παιδείας τοῦ Γένους ἡμῶν, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Συνδέσμου Θεολόγων Νομοῦ Ροδόπης πραγματοποίησαν πρός τιμήν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου πανηγυρική ὀμιλία μέ ἐπίσημο προσκεκλημένο τόν Ὁμότιμο Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Μεταλληνό.

Ἡ ἐκδήλωσις πραγματοποιήθηκε στήν κατάμεστη ἀπό ἀκροατήριο αἴθουσα τοῦ Ἱδρύματος Παπανικολάου μέ τήν συμμετοχή Καθηγητῶν καί Μαθητῶν τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Κομοτηνῆς καί τήν τιμητική παρουσία τοῦ Δημάρχου Κομοτηνῆς κ. Γεωργίου Πετρίδη, τοῦ Ἀνωτάτου Διοικητοῦ Φρουρᾶς Κομοτηνῆς, τοῦ Διοικητοῦ τῆς 21ης Τ.Θ. Ταξιαρχίας, τοῦ ἄρτι προαχθέντος Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Δράμας καί ἄχρι τοῦδε Ὑποδιοικητοῦ τοῦ Τμήματος Σχολῆς Ἀστυφυλάκων, τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Ν. Ροδόπης, τοῦ Προέδρου καί μελῶν τοῦ Συνδέσμου Θεολόγων Ν. Ροδόπης, καί πλήθους Καθηγητῶν, Διδασκάλων, Μαθητῶν καί ἐνδιαφερομένων νά σπουδάσουν τά ἱερά γράμματα καί νά διδαχθοῦν ἀπό τά ὑγιῆ πρότυπα τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Πρό τῆς ἐπισήμου εἰσηγήσεως οἱ Μαθηταί τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου ἀπέδωσαν ἐπικαίρους ὕμνους ἀπό τήν ἀκολουθίαν τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων.

Ἀκολούθως τόν λόγον ἔλαβε ὁ ἐπίσημος ὀμιλητής, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Τό κοινωνικό πρόβλημα κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο». Ξεκινώντας ἀπό τό πανανθρώπινο αἴτημα γιά δικαιοσύνη, συνεχίζοντας περί διακρίσεων καί ἰδιαιτέρως γιά ζητήματα πείνας καί φτώχειας, τά ὁποῖα δέν ἄφησαν ἀμέτοχη τήν Ἐκκλησία, ἀναφέρθηκε στόν χαρακτηρισθέντα χρυσοῦν αἰῶνα τῆς Πατερικῆς Θεολογίας, ἀπό ὅπου ἐπήγασε ὁ τονισμός τοῦ κοινοβίου ὡς αὐθεντικοῦ τρόπου ζωῆς. Ὁ λόγος τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων «ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά», κατέδειξε τήν κοινοκτημοσύνη γιά τήν κοινωνική συγκρότηση. Ὁ Χριστιανός πρέπει νά αὐτοπαραιτεῖται ἀπό κάθε διεκδίκηση γιά νά ζήσει τά πνευματικά. Ἡ θέρμανση, λοιπόν, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἑνότητος εἶναι τό μεγαλύτερο θαῦμα! Κοινωνικότητα χωρίς πνευματικότητα εἶναι νοθευμένη κατάσταση. Ὁ Χριστός ἐγκαινίασε στόν κόσμο ἕνα συγκεκριμένο τρόπο ζωῆς καί καταλήγοντας προέτρεψε τό ἀκροατήριο ὅτι τό κοινωνικό μήνυμα πρέπει νά γίνει ὁ κοινός πόθος!

Κατακλείοντας τήν ἐκδήλωσιν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, εὐχαρίστησε τούς παρισταμένους γιά τή συμμετοχή τους στόν ἑορτασμό τῶν Ἁγίων τῶν Γραμμάτων, ἰδιαιτέρως δέ ἀνεφέρθη στόν καταξιωμένο Κληρικό καί Πανεπιστημιακό διδάσκαλο Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Μεταλληνό, συνοδευόμενο ὑπό τῆς Πρεσβυτέρας του, τόσο γιά τήν ἀποδοχή τῆς προσκλήσεως καί τήν παρουσίαση τῆς μεστῆς περιεχομένου εἰσηγήσεώς του, ὅσο καί γιά τόν λόγον ὅτι μέ τήν γλυκύτητα καί ἀποφασιστηκότητά του, ἔθεσε τά πράγματα στή βάση τους, καθώς καί τό ζήτημα τοῦ κοινωνικοῦ προβλήματος πού εἶναι πάντα ἐπίκαιρο, προσεκάλεσε δέ πάντας νά ἀναβαπτίζονται στούς πάντα ἐπίκαιρους λόγους τῶν Πατέρων καί νά ἀγωνίζονται νά τούς ἐφαρμόσουν στήν καθημερινή τους ζωή, ἀφού «πρᾶξις ἐστί θεωρίας ἐπίβασις».

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως