ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΗΘΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

 
 
 

Κατά τήν συνεδρίαν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς Τετάρτης 7ης Φεβρουαρίου 2018, κατόπιν προτάσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἰερωνύμου τοῦ Β΄, ψήφων κανονικῶν γενομένων ἐψηφίσθη βοηθός Ἐπίσκοπος παρά τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Ἀθηνῶν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Κωνστάντιος Παναγιωτα-κόπουλος ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἀνδρούσης.

Ὁ θεοφιλέστατος Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος διετέλεσε κατά τά ἔτη 2006 ἕως 2013 Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἀποσπασθείς ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως διακονήσας τήν τοπικήν Ἐκ-κλησίαν μετά ζήλου καί συνεπείας συνδραμών εἰς τό ὅλον φιλανθρωπικόν, κοινωνικόν καί ἱεραποστολικόν ἔργον τῆς ἀκριτικῆς καί εὐαισθήτου περιοχῆς μας.

Ἀμέσως μετά τήν ἐκλογήν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων συνεχάρη τόν Θεοφιλέστατον καί τοῦ μετέφερε τίς εὐχές τῶν Ἀρχόντων, τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας εὐχηθείς τετιμημένην Ἀρχιερατικήν Διακονίαν πρός δόξαν Θεοῦ, εὔκλειαν Ἐκκλησίας καί σωτηρίαν ψυχῶν.

Ἡ Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου θά τελεσθῇ τήν Δευτέραν 12ην Φεβρουαρίου 2018 στόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἀθηνῶν.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως