ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό Σάββατον, 10ην Φεβρουαρίου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἱερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς, τοῦ ὁποίου τό ἕν κλῖτος εἶναι ἀφιερωμένο εἰς τόν Ἅγιον ἱερομάρτυρα Χαράλαμπον τόν θαυματουργόν, κατά δέ τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτέλεσε τήν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν τοῦ εὐλαβεστάτου Μοναχοῦ Πορφυρίου, πτυχιούχου Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (πρός τιμήν τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου), ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Μαξίμου Καυσοκαλύβη Παπικίου Ὄρους.

Πρό τοῦ Μυστηρίου τῆς Χειροτονίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων προσφωνήσας τόν ὑποψήφιον ἀνεφέρθη στό πρόσωπον τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Χαραλάμπους, τοῦ ὁποίου τό παράδειγμα τόν ἐκάλεσε νά ἀκολουθήσῃ βιώνοντας τήν χαράν τοῦ Θεοῦ, τό Εὐαγγέλιον τοῦ Ὁποίου καλεῖται νά μεταδίδῃ στούς πιστούς.

Τήν Κυριακήν, 11ην Φεβρουαρίου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἱερούργησε στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς. Κατά δέ τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτέλεσε τήν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονίαν τοῦ Διακόνου Πορφυρίου Σοφοῦ, εἰς τόν ὁποῖον ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου, προσφωνήσας δέ τόν χειροτονούμενον καί δανειζόμενος τόν λόγον τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου περί τῆς μελλούσης κρίσεως ὑπενθύμισε ὅτι τό ἔργον πού ἀναλαμβάνει πρέπει νά πιστοποιεῖται ἀπό ἔργα ἀγάπης, πού θά ἀποτελέσῃ καί τό κριτήριον τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ, ἐνῶ τοῦ εὐχήθηκε καρποφόρον ἱερατικήν διακονίαν πρός δόξαν τοῦ Παναγίου ὀνόματος τῆς Ἁγίας Τριάδος καί πρός σωτηρίαν ψυχῶν.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

πατήστε ΕΔΩ γιά περισσότερες φωτογαφιές