ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΟ Μ.Γ.Σ. Α.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Μέ ἀφορμή τή διάκριση τοῦ Συλλόγου στόν ἀγῶνα τοῦ Final-4 μέ τελικό ἀποτέλεσμα 3-1 σέτ ἔναντι τῆς ΧΑΝΘ καί τήν ἄνοδο στήν Α1 Κατηγορία, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἀπέστειλε στόν Ἔφορο τοῦ Συλλόγου κ. Ἀναστάσιο Πετρίδη καί δι’ αὐτοῦ στούς παράγοντες καί τούς παίκτες τήν κατωτέρω συγχαρητήρια ἐπιστολή:

 

Ἀριθμ. Πρωτ. 700
Ἐν Κομοτηνῇ τῇ 3 Ἀπριλίου 2018

Π ρ ό ς

Τόν Ἀξιότιμον

κ. Ἀναστάσιον Πετρίδην,

Ἔφορον Μ.Γ.Σ. Κομοτηνῆς

 

Ἐνταῦθα.

κ. Ἔφορε καί ἀγαπητοί μου,

Μέ τήν παροῦσα ἐπιστολή μου ἐπιθυμῶ νά Σᾶς ἐκφράσω τίς ὁλοκάρδιες καί συγχαρητήριες εὐχές μου γιά τήν διάκρισιν τοῦ Συλλόγου Σας στόν ἀγῶνα τοῦ Final-4 μέ τελικόν ἀποτέλεσμα 3-1 σέτ ἔναντι τῆς ΧΑΝΘ πού ἐπεσήμανε τήν ἄνοδον στήν Α1 κατηγορίαν, μίαν ἐπιτυχία ἡ ὁποία μετά ἀπό 20 χρόνια ἀποτελεῖ, ἀναμφίβολα, καρπόν τῆς συστηματικῆς καί κοπιώδους προσπαθείας μέ τή συμβολή τοῦ προπονητοῦ κ. Ἠλία Κρεούζη, ἀλλά καί τῆς προσωπικῆς ἀγωνίας τῶν παικτῶν γιά τήν κατάκτηση τῆς διακρίσεως ταύτης.

Προσωπικῶς χαίρω γιά τή διάκρισίν σας αὐτήν, ἰδιαιτέρως δέ γιά τήν εὐσέβειαν, τό ἦθος καί τήν ἀγάπην ὅλων  σας γιά τήν Πατρίδα μας, τήν Θράκην καί τήν Ροδόπην.

Ἐπικαλούμενος κάθε ἀπό Θεοῦ εὐλογία στήν ζωήν καί τά ἔργα πάντων καί τήν ἐξ Ὕψους δύναμιν πρός ἐπιτυχῆ συνέχιση  τῶν προσπαθειῶν Σας καί πραγμάτωση κάθε ἐπιθυμίας σας, διατελῶ˙

 

  Μετ’ εὐχῶν καί τιμῆς

  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

      † Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

    ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ