ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

sdr
 
 
 
sdr

Τό πρωΐ τῆς Μεγάλης Τρίτης, 3ης Ἀπριλίου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου πρός εὐλογίαν, ἁγιασμόν καί ἴασιν ἀπό ψυχικῶν καί σωματικῶν ἀσθενειῶν τῶν περιθαλπομένων στό Ἵδρυμα χρονίως πασχόντων Κομοτηνῆς «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ», ὅπου εὐχαρίστησε τήν διοίκησιν, συνεχάρη τούς ἐργαζομένους γιά τό ἐπιτελούμενον ἔργον καί εὐχήθηκε καλήν Ἀνάστασιν.

Τό πρωϊ τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 4ης Ἀπριλίου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων στάς ἐγκατα-στάσεις τῆς 21ης καί 29ης Ταξιαρχίας ἀντιστοίχως, ὅπου ἐτέλεσε τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου πρός εὐλογίαν, ἁγιασμόν καί ἴασιν ἀπό ψυχικῶν καί σωματικῶν ἀσθενειῶν, τῶν τε Διοικητῶν, Ἀξιωματικῶν, Ὑπαξιωματικῶν, Ὁπλιτῶν καί πολιτικοῦ προσωπικοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε διά τήν ἐγκάρδιον ὑποδοχήν τούς δύο Ταξιάρχους, ἐνουθέτησε τούς παρισταμένους διά λόγων πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί εὐχήθηκε ὑγιείαν καί δύναμιν καί τά κράτιστα παρά τοῦ ἐπί τό ἐκούσιον πάθος ἐρχομένου Κυρίου, ὡς καί καλήν Ἀνάστασιν.

Ἀκολούθως, μετέβη στό Γενικόν Νοσοκομεῖον Κομοτηνῆς «Σισμανόγλειο», ὅπου καί αὖθις ἐτέλεσε τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου γιά τούς περιθαλπομένους, τούς συγγενεῖς των, ὡς καί τούς ἐργαζομένους εἰς τό Ἵδρυμα, μετά δέ τοῦτο εὐχήθηκε τά δέοντα γιά τίς ἅγιες ἡμέρες καί τήν λαμπροφόρον Ἀνάστασιν.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως