ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Στά πλαίσια τῆς 98ης Ἐπετείου τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἐλευθερίων τῆς Θράκης ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς μέ πρωτοβουλίαν τοῦ Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος  ἐν συνεργασίᾳ δέ μετά τῆς Δημοτικῆς Κοινωφελοῦς Ἐπιχειρήσεως Παιδείας-Πολιτισμοῦ Ἀθλητισμοῦ Κομοτηνῆς διοργανώνει ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἰατροῦ καί Ζωγράφου Ἰωάννου Μενεσίδη μέ θέμα: «Ἁγιορείτικα σχήματα καί χρώματα».

Τά ἐγκαίνια τῆς ἐν λόγῳ ἐκθέσεως θά πραγματοποιηθοῦν τήν Πέμπτην, 10ην Μαΐου 2018 καί περί ὥραν 7:30 μ.μ. στό Πολιτιστικόν Κέντρον Καπναποθήκη-Πολιτιστική Κυψέλη Δήμου Κομοτηνῆς ἐπί τῆς ὁδοῦ Γεωργίου Κονδύλη 61.