• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΙΕΡΑΠΟΔΗΜΙΑ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΙΩΤΩΝ ΤΟΥ

 
 
 

Τήν Πέμπτην, 5ην Ἰουλίου 2018, ἡγουμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, συνοδευομένου ὑπό Κληρικῶν τῆς Ἐπαρχίας Αὐτοῦ μέ ἐννέα τόν ἀριθμό ὑπερπλήρη λεωφορεία ἐκ τῶν Ἐνοριῶν τῆς πόλεως καί τῆς περιφερείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐπραγματοποιήθη ὁ περίπλους τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ἅπαντες οἱ ἱεραποδημοῦντες εἶχαν τήν εὐκαιρίαν νά ἀκούσουν τά τῆς ἱστορίας τῶν Μονῶν τοῦ περιβολίου τῆς Κυρίας Θεοτόκου, νά θαυμάσουν ἀπό μακριά τά ἐργαστήρια τῆς μοναστικῆς ἁγιότητος καί νά προσκυνήσουν τά εὐλογίᾳ τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος, Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀλεξίου, κομισθέντα σεβάσματα τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως ἱερά λείψανα καί νά ραντισθοῦν ὑπό τοῦ εὐλογη-θέντος ἁγιασμοῦ διά τοῦ καταδυθέντος αὐτῷ Σταυροῦ περιέχοντος τεμάχιον Τιμίου Ξύλου.

Κλῆρος καί Λαός ἐξέφρασαν τήν εὐγνωμοσύνην τους πρός τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην των κ. Παντελεήμονα γιά τήν πνευματικήν αὐτήν εὐκαιρίαν ψυχικῆς ἀνατάσεως, τούς λόγους οἰκοδομῆς καί τήν εὐλογίαν καί τόν ἁγιασμόν διά τῆς θεωρίας τῆς Μοναστικῆς Πολιτείας τοῦ Ἄθωνος, ἐπί τῷ τέλει δέ παρεκάλεσαν Αὐτόν ὅπως παράσχῃ καί ἄλλην τοιαύτην εὐκαιρίαν πρός καταρτισμόν καί ἐνίσχυσιν.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες φωτογραφίες