ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

 
 
 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Συνδέσμου Θεολόγων Νομοῦ Ροδόπης διοργανώνει ἐπίκαιρην ὁμιλίαν πρός τιμήν τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, προστατῶν καί ἐφόρων τῆς Παιδείας τοῦ Γένους ἡμῶν.

Ἡ ἐν λόγῳ ὁμιλία θά πραγματοποιηθῇ τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, Τρίτην, 29ην Ἰανουαρίου 2019 καί περί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν στήν αἴθουσαν τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ροδόπης (ἔναντι τοῦ Ἡρώου Κομοτηνῆς), μέ κεντρικόν ὁμιλητήν τόν Καθηγητήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ἀθανάσιο Μαυρομάτη, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξῃ τό θέμα: «Μηνύματα τοῦ λόγου καί τοῦ ἔργου τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν στόν ἄνθρωπο τῆς σύγχρονης ἐποχῆς».

Καλούμαστε νά προσέλθουμε καί νά παρακολουθήσουμε τήν ἐνδιαφέρουσα καί ἐποικοδομητική ὁμιλία καί νά ἀντλήσουμε μηνύματα ἀπό τόν πάντα ἐπίκαιρο λόγο τῶν Ἁγίων τῆς πίστεώς μας.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως