ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, Ε΄ τῶν Νηστειῶν, 14ης Ἀπριλίου 2019, ἐτελέσθη τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς τῆς ὁποίας προεξῆρχεν ὁ προσκληθείς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενῶν κ. Δαυΐδ, συνιερουργούντων τοῦ ἐπίσης προσκεκλημένου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Θεοκλήτου, καί τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου ἡμῶν Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος.

Τόν Θεῖον λόγον ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Θεόκλητος, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε περιεκτικῶς ἐπί τῆς ἀναγνωσθείσης Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ἀλλά καί περί τοῦ προσώπου τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας ὡς προτύπου μετανοίας.

Πρίν τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ἀναπέμφθη ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν θυμάτων τῶν διωγμῶν τοῦ Θρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ ὑπό τῶν Βουλγάρων καί τῶν Νεοτούρκων κατά τόν 20όν αἰῶνα.

Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἐντός τοῦ Ναοῦ ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Χρῆστος Μορφακίδης, Ἐπίκουρος Καθηγητῆς τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Διοικήσεως καί Πολιτικῆς Ἐπιστήμης τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στήν ἱστορία τοῦ ἐπονομαζομένου «μαύρου Πάσχα» τοῦ Θρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ καί ἐπεσήμανε τήν σπουδαιότητα τῆς πρωτοβουλίας τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος διά τήν ἀπό πέρυσι καθιέρωσιν τοῦ μνημοσύνου, ἀλλά καί τήν ἀνέγερσιν τοῦ μνημείου, προσκαλῶντας τούς μετέχοντας ἰδιαιτέρως δέ τούς νέους νά μιμηθοῦν τό θάρρος καί τήν αὐταπάρνησιν τῶν πεσόντων καί νά διατηροῦν ἄσβεστον τήν ἐλπίδα στό Θεό.

Μετά ταῦτα, Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, Διάκονοι, Τοπικοί Ἄρχοντες, ἐκπρόσωποι τοῦ Στρατοῦ, τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, τῆς Σχολῆς Δοκίμων Ἀστυφυλάκων, Μέλη Θρακικῶν καί ἑτέρων Σωματείων καί Συλλόγων, καί πλῆθος Λαοῦ μετέβησαν ἔμπροσθεν τοῦ μνημείου, ὅπου ἀνεγνώσθη Τρισάγιον, ἐνῶ κατετέθη ὑπό τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος στεφάνι καί ἐψάλη ὁ Ἐθνικός Ὕμνος.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

πατήστε  ΕΔΩ  για  περισσότερες φωτογραφίες