ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Δ΄ Κυριακῆς ἀπό τοῦ Πάσχα, 19ης Μαΐου 2019, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων εἶχε συνάντησιν μετά Καθηγητῶν καί Φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Συγκεκριμένως, ὅμιλος Φοιτητῶν τοῦ Τμήματος τῆς μνημονευθείσης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀθήνῃσι Πανεπιστημίου συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐπικούρου Καθηγητοῦ Παιδαγωγικῆς κ. Μαρίου Κουκουνάρα – Λιάγκη, εὐρισκόμενοι ἐν Κομοτηνῇ ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς Πρακτικῆς Ἀσκήσεως διά τήν λῆψιν Παιδαγωγικῆς – Διδακτικῆς Ἐπαρκείας μετά Μεντόρων-Καθηγητῶν Θεολόγων Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, συναντήθηκαν μετά τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος.

Ὁ Ἐπίσκοπος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἐξέφρασε τήν χαράν τῆς συναναστροφῆς καί παρουσίασε τό ἐπιτελούμενο πνευματικό καί φιλανθρωπικό ἔργο στήν ἀκριτική καί εὐαίσθητη περιοχή τῆς Πατρίδος μας, ἐπαίνεσε δέ τόν συνοδόν Καθηγητήν καί πάντας τούς διακονοῦντας στήν Θεολογικήν Σχολήν, ἐνῶ προέτρεψε τούς φοιτητές νά παρακολουθοῦν κατά τό δυνατό μέ συνέπεια τά διδασκόμενα μαθήματα καί νά ἀντλοῦν ἀπό τή σοφία τῶν Πατέρων καί τήν ἐμπειρίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως