ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

 
 
 
  • Σάββατο,25-05-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά προεξάρχῃ τῆς ἀκολουθίας

    πρωΐ                   τῆς Ἀρτοκλασίας καί θά μετάσχῃ τῆς διοργανουμένης ἑορτῆς

λήξεως τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς

Μητροπόλεως.

 

 

  • Κυριακή,26-05-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό

    πρωΐ                    Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γρατινῆς.

 

 

 

  • Τετάρτη,29-05-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό

    πρωΐ                  Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς καί θά τελέσῃ τό μνημόσυνον τοῦ

τελευταίου Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου

καί τῶν σύν αὐτῷ ἀναιρεθέντων Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, πατέρων

καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλευούσης.     

 

 

  • Τετάρτη,29-05-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἐπευλογήσῃ τήν ὑπό τῆς

    9:00 μ.μ.             Ἱερᾶς Μητροπόλεως διοργανουμένην ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἐπετείῳ

τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλευούσης στό Ἐκκλησιαστικόν Μουσεῖον.      

 

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως