• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΛΗΞΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου, 25ης Μαΐου 2019, κατόπιν σχετικοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπραγματοποιήθη ἡ ἐπίσημος λῆξις τῶν Κατη-χητικῶν Μαθημάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς.

Ἡ φετεινή συνάντησις τῶν νέων ἐγένετο στις ἐγκαταστάσεις τῶν νέων Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν παραθαλασσίαν περιοχήν τοῦ Κρυονερίου Ροδόπης, ὅπου, ἀρχικῶς, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας, μετά τήν ὁποῖαν ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἐκαλοσώρισε πάντας, ἐκφράσας ἀρχικῶς τήν ἰκανοποίησιν διά τό πέρας τῶν ἐργασιῶν καί τήν παράδοσιν πρός χρῆσιν τῶν Κατασκηνώσεων, ἐνῶ ἐκάλεσε τά παιδιά νά ἀπαγγείλουν τήν Κυριακήν προσευχήν καί κατόπιν νά ψάλλουν τόν Ἐθνικόν ὕμνον, ἀπηύθυνε δέ ἐπίκαιρον λόγον, ὡς καί εὐχαριστίας διά τό ἐπιτελούμενον ἔργον Κληρικῶν καί Λαϊκῶν στελεχῶν πρός τή νεότητα.

Μετά τήν σύντομον προσλαλιᾶν, οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου μετά τῶν νέων, εἶχον τήν εὐκαιρίαν νά ξεναγηθοῦν στούς χώρους τῶν Κατασκηνώσεων, νά ψυχαγωγηθοῦν στούς χώρους τῶν ἀθλοπαιδιῶν ἀπολαμβάνοντες παραλλήλως τήν θεωρίαν τοῦ θαλασσινοῦ τοπίου, καί ἀναμμένοντες τούς θερινούς μῆνες γιά οἰκειοποιηθοῦν τό σπουδαῖον αὐτό ἀπό πάσης ἑπόψεως ἔργον τοῦ τε Ἐπισκόπου καί τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

πατήστε  ΕΔΩ  για περισσότερες φωτογραφίες