• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

  • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

  • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

  • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

 
 
 
 • Κυριακή,02-06-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό

    πρωΐ                    Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἀρίσβης.

 

 

 

 • Δευτέρα,03-06-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Κάθε-

    7:30 μ.μ.            δρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς καί θά δεηθῇ

ἰδιαιτέρως ὑπέρ φωτισμοῦ καί ἐνισχύσεως τῶν διαγωνισθησο-

μένων μαθητῶν εἰς τάς Πανελληνίους καί Προαγωγικάς ἐξετάσεις.     

 

 

 • Τρίτη,04-06-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στήν τελεσθησο-

    8:00 μ.μ.        μένην ἀγρυπνίαν ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα στόν Ἱερό

Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς.

 

 

 

 • Τετάρτη,05-06-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

  6:30 μ.μ.             ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στό ἑορτᾶζον Παρεκκλήσιον Ἀναλήψεως

τοῦ Σωτῆρος Φωλεᾶς (Πλατανάκια).

 

 

 

 • Πέμπτη,06-06-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν πανηγυρί-

    πρωΐ                  ζοντα Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Ἀετοκορυφῆς.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως