ΕΚΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ ΤΣΑΛΠΑΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 29ης Ἰουνίου 2019, ἡμέραν μνήμης τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἐξεδήμησε πρός Κύριον πλήρης ἡμερῶν ὁ μακαριστός ἤδη Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἀρίσταρχος Τσαλπαρᾶς, ὁ ὁποῖος διηκόνησε ἐπί τριάκοντα καί δύο συναπτά ἔτη τό γεώργιον τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Ὁ π. Ἀρίσταρχος ἐχειροτονήθη Διάκονος μέν τήν 25ην Δεκεμβρίου 1959 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Παντελεήμονος τοῦ Α΄, Πρεσβύτερος δέ ὑπό τοῦ αὐτοῦ Ἀρχιερέως τήν 24ην Ἀπριλίου 1966 διακονήσας μέχρι τοῦ ἔτους 1974 τό Ναόν τῆς Παναγίας Ἀχειροποιήτου ὡς Προϊστάμενος, ἀλλά καί ὡς Ἡγουμενοσύμβουλος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης (1968-1974).

Τήν 8ην Ἰουλίου 1974 προσκληθείς ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κυροῦ Δαμασκηνοῦ, ἐγκατέλειψε τήν συμβασιλεύουσαν καί προσῆλθεν ἵνα διακονήσῃ τήν Θράκην, τήν Ροδόπην καί τήν Κομοτηνήν, ἀπό τῆς θέσεως τοῦ Πρωτοσυγκέλλου, παραλλήλως δέ ἀρχικῶς ὡς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομοτηνῆς (1974-1979), ἐν συνεχείᾳ δέ τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς ἀπό τοῦ ἔτους ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ (1979) ἕως καί τῆς συνατξιοδοτήσεώς του τό ἔτος 2006.

Ὁ πολιός Ἀρχιμανδρίτης κατέλειπε στήν πόλιν καί τήν Μητρόπολίν μας φήμην ταπεινοῦ, ἀνεξικάκου, πράου, ἀφιλαργύρου, καί φιλανθρώπου Λευΐτου ἀδιακρίτως πρός ὅλους, Κληρικούς καί Λαϊκούς.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία θά ψαλῇ τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 30ῆς Ἰουνίου 2019, καί περί ὥραν 11:30, στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος Πολίχνης, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα.

Τόν ἀπουσιάζοντα ἐν Αὐστραλίᾳ Μητροπολίτην μας κ. Παντελεήμονα θά ἐκπροσωπήσῃ ὅμιλος Κληρικῶν πού θά μεταφέρῃ τάς συλλυπηρίους εὐχάς του στούς κατά σάρκα συγγενεῖς καί τά πνευαμτικά τέκνα τοῦ ἐκλιπόντος.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!

Ἄς ἔχωμεν τήν εὐχήν του!

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως