ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

 
 
 
 • Πέμπτη,01-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-

     7:00 μ.μ.           λουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ

Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου

Τρύφωνος Κομοτηνῆς.

 

 

 • Παρασκευή,02-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

             7:00 μ.μ.          ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ Μεγάλου

Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ροδίτου.

 

 • Κυριακή,04-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό

        πρωΐ               Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαρωνείας.

 

 

 • Κυριακή,04-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-

7:00 μ.μ.           λουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ Μεγάλου Παρακλη-

τικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό

Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἰασίου.

 

 • Δευτέρα,05-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-

7:00 μ.μ.          λουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Μεταμορ-

φώσεως τοῦ Σωτῆρος Καρυδιᾶς.

 

 • Τρίτη,06-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν πανηγυρί-

        πρωΐ          ζοντα Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καρυδιᾶς.

 

 

 

 

 

 

 • Τρίτη,06-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-

     7:00 μ.μ.       λουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ

                           Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό Μεταμορ-

φώσεως τοῦ Σωτῆρος Μέσσης.

 

 • Τετάρτη,07-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-

     7:00 μ.μ.           λουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ

Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου

Γεωργίου Ἀράτου.

 

 • Πέμπτη,08-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-

     6:30 μ.μ.           λουθίαν τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπερ-

αγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀετολόφου.

 

 • Πέμπτη,08-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-

     7:30 μ.μ.           λουθίαν τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπερ-

αγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Πέτρας.

 

 • Παρασκευή,09-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

     7:00 μ.μ.                  ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ

Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό

Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιθέας.

 

 • Σάββατο,10-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στό Ἱερόν

        πρωΐ                Παρεκκλήσιον Προφήτου Ἠλιοὺ Προσκυνητῶν (ἔναντι ΚΑΑΥ) .

 

 • Σάββατο,10-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

7:00 μ.μ.           ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στό Ἱερόν Παρεκκλήσιον Κοιμήσεως

Θεοτόκου Κασσιτερῶν.

 

 • Κυριακή,11-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό

        πρωΐ               Κοιμήσεως Θεοτόκου Φαναρίου.

 

 • Κυριακή,11-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-

     7:00 μ.μ.       λουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ

                           Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό Παμμεγίστων

Ταξιαρχῶν Ξυλαγανῆς.

 

 • Δευτέρα,12-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

     7:00 μ.μ.            ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ

Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στό Ἱερόν Παρεκκλήσιον

Κοιμήσεως Θεοτόκου καί Ἁγίου Ζήνωνος συνοικισμοῦ Ταχυ-

δρομικῶν.

 

 • Τρίτη,13-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

     7:00 μ.μ.       ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ, τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος

καί τῶν Ἐγκωμίων πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό

Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

 

 • Τετάρτη,14-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

     7:00 μ.μ.         ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό

Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

 

 • Πέμπτη,15-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν πανηγυρί-

        πρωΐ              ζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

 

 • Πέμπτη,15-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-

7:00 μ.μ.         λουθίαν τοῦ μεθεόρτου ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό

Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαρωνείας.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως