• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

ΕΠΤΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΥΡΟΥ Δ Α Μ Α Σ Κ Η Ν Ο Υ

 
 
 

Τό πρωΐ τῆς Τετάρτης, 6ης Νοεμβρίου 2019, ἐτελέσθη τό ἑπταετές μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κυροῦ Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος ἐποίμανεν τήν ἀκριτικήν ταύτην Ἐπαρχίαν ἐπί 38 ἔτη ἐν πλήρῃ συναισθήσει τοῦ καθήκοντος.

Ὁ διάδοχος τοῦ μακαριστοῦ καί νῦν Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ ὁποία ἐτελέσθη στόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς τῇ συμμετοχῇ Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί πιστῶν.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἀνεφέρθη στήν ἀξίαν τῆς Ἱερωσύνης, στο θεσμό τοῦ Ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος καί στά χαρίσματα τοῦ προκατόχου του Μητροπολίτου κυροῦ Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος πολλά προσέφερε στήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀναπέμφθη ἐπιμνημόσυνος δέησις εἰς τόν τάφον του, ὁ ὁποῖος εὐρίσκεται εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξεν ἐμπνευστής καί κτήτωρ.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

πατήστε  ΕΔΩ  για περισσότερες φωτογραφίες