ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 8ης Δεκεμβρίου 2019, μέ ἀφορμή τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ διοργανώθη μέ τήν εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος ἐκδήλωσις ὑπό τοῦ Συλλόγου Φίλων Βυζαντινῆς Μουσικῆς στήν αἴθουσα τοῦ Ἱδρύματος Παπανικολάου.

Ἀρχικῶς, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου, Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Βασιλειάδης, ἀνεφέρθη ἐν συντομίᾳ στό ἱστορικό τοῦ Συλλόγου, εὐχαρίστησε δέ τίς τοπικές Ἀρχές καί τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Παντελεήμονα, ὁ ὁποῖος ἀπό τῆς καταστάσεώς του στό πηδάλιον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας περιέβαλε μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τούς ἐνασχολουμένους μέ τήν πατρώαν μουσικήν, ἀποτέλεσμα τοῦ ὁποίου ἦταν ἡ ἐπίσημος ἀναγνώρισις τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Γρηγόριος Παπαγιάννης, Καθηγητής τοῦ Δ.Π.Θ., ἀνέπτυξε εἰσήγησιν μέ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Ρωμανός ὁ Μελωδός καί τό ὑμνογραφικό του ἔργο».

Κατόπιν, τά μέλη τῆς χορωδίας τοῦ Συλλόγου Φίλων Βυζαντινῆς Μουσικῆς ὑπό τήν Διεύθυνσιν τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Χοράρχου κ. Γρηγορίου Παπαγιάννη, Καθηγητοῦ τοῦ Δ.Π.Θ., ἀπέδωσαν ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματα ἐκ Κοντακίων πού συνέθεσε ὁ Ἅγιος Ρωμανός ὁ Μελωδός ἀπό τήν Παλαιάν Διαθήκην μέχρι τήν Ἀναστασιν τοῦ Κυρίου.

Κατακλείοντας τήν ὅλην ἐκδήλωσιν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων συνεχάρη γιά τήν πρωτοβουλίαν τῆς ἐκδηλώσεως τόν τε Πρόεδρον καί τά μέλη τοῦ Συλλόγου Φίλων Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀλλά καί τά μέλη τῆς χορωδίας πού ἀπέδωσαν τούς θεσπέσιους ὕμνους, εὐχήθηκε δέ νά τηρεῖται ἄσβεστος ἡ μνήμη τῆς δογματικῆς διδασκαλίας τοῦ Ἁγίου στή ζωή τῶν πιστῶν.

Νά σημειωθῇ ὅτι ἡ ἐκδήλωσις διοργανώθη μέ τήν συμπαράστασιν τῆς Δημοτικῆς Κοινωνικῆς Ἐπιχειρήσεως Πολιτισμοῦ – Παιδείας – Ἀθλητισμοῦ τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως