ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 22ας Δεκεμβρίου 2019, καί περί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν, στήν αἴθουσα τοῦ Ἀμφιθεάτρου τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Κομοτηνῆς θά πραγματοποιηθῇ ἡ Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  μέ τήν συμμετοχήν τῆς χορωδίας Ἱεροψαλτῶν τοῦ Συλλόγου Φίλων Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς.

Καλούμαστε νά παρακολουθήσωμεν τήν ἑορτήν πρίν τήν Μητρόπολιν τῶν ἑορτῶν, ὥστε διά τοῦ Κοντακίου τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ πού θά παρουσιασθῇ, ὕστερα ἀπό αἰῶνες, μελοποιημένον ὁλόκληρον, νά ἀναζητήσωμεν τό φῶς τῆς ἐλπίδος πού τίς ἅγιες τοῦτες ἡμέρες προβάλλει ἀπό τό Θεοδέγμον σπήλαιον.

 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως